Kinderen

Als leerkracht van een basisschool heb ik jarenlang ervaring met kinderen van de leeftijden van 4-12 jaar. Ik zie dat veel kinderen heel gevoelig zijn en snel overprikkeld in deze maatschappij waar veel van ze verwacht wordt. Dat kan zich uiten in snel boos worden, stemmingswisselingen, angstig zijn, voedingsintolerantie of allergie, concentratieproblemen, slecht slapen enz.

Via NEI of NLP hebben we hele mooie methodes in handen die er voor kunnen zorgen dat deze kinderen weer opnieuw in balans en tot rust komen.

Dat gun je toch elk kind!!!

Ik kan werken aan de hand van een foto van je kind. Dit kan handig zijn wanneer je het voor het kind belastend vindt dat hij of zij bij het gesprek aanwezig is. De ouder heeft een sterke band met het kind en kan daarom ook fungeren als tussenpersoon. Dit doe ik meestal met kinderen t/m 6 jaar.
Voor kinderen vanaf 7 t/m 12 jaar komt eerst de ouder op een intakegesprek. Daarna kan in overleg gekozen worden voor een vervolgsessie met ouder en kind samen of alleen het kind.
Vanaf 12 jaar mag de tiener alleen komen maar ook met ouder samen kan in overleg.